Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in het beleid gericht op het terugdringen van stoffen gerelateerde beroepsziekten.

Preventie is bij de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen het sleutelwoord. Gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen voorkomen is immers het belangrijkst. Daarnaast is aandacht voor slachtoffers die al gezondheidsschade hebben opgelopen essentieel: zij verdienen erkenning en ondersteuning.

Bron: Rijksoverheid

Share This