Het aantal kleine bedrijven met een RI&E blijft sterk achter. Uit cijfers blijkt dat met name de kleine (micro) organisaties vaker niet voldoen aan de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Zij lopen daarmee niet alleen het risico op een boete van Inspectie SZW, maar ook op letsel en verzuim van werknemers als gevolg van risicovolle arbeidssituaties.

Bron: rie.nl

Share This