Het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welke aan de Tweede Kamer is aangeboden, omvat een aantal aandachtsgebieden.  Zo blijken veel bedrijven niet veilig (genoeg) te werken met gevaarlijke stoffen. Daarom is het themaprogramma ‘gevaarlijke stoffen’ in het leven geroepen, met als doel het arbeidsrisico gevaarlijke stoffen bij werkgevers en werknemers op de kaart te zetten. Ook intensiveert de Inspectie het (systeem)toezicht op de grote-risicobedrijven in lijn met de aanpak van notoire overtreders. Dit komt door de veiligheidsprestaties van een aantal grote-risicobedrijven, de bevindingen bij onder andere de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en bij Odfjell in Rotterdam. Hierdoor is wel minder capaciteit voor het reguliere inspectieprogramma van grote-risicobedrijven beschikbaar is.

Verder stelt het Meerjarenplan onder andere: Het toezicht op aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie en de beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE-regeling) is vervallen. Het toezicht wordt ondergebracht in de reguliere Arbotoezicht. Daarnaast is toezicht op naleving van arbozorgverplichtingen (zoals RI&E, BHV, contracten met arbodiensten) een belangrijk onderwerp. Vanaf 2013 zal de Inspectie dit thematisch aanpakken.

Het gehele meerjarenplan is te vinden op de website van de inspectie SZW..

Bron: inspectie SZW

Share This