De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 mei 2012 het Meerjarenplan 2013 – 2017 gepubliceerd. Het uitgangspunt voor de ILT bij haar toezicht is ‘vertrouwen, tenzij’. De inspectie wil de komende jaren in toenemende mate convenanten afsluiten met bedrijven die goed presteren en het toezicht meer risicogestuurd maken. Waar nodig grijpt de inspectie adequaat in, notoire overtreders worden aangepakt. Daarnaast blijft samenwerken met andere toezichthouders de aandacht houden, zodat ondertoezichtstaanden niet meer toezichtlasten hebben dan nodig is.

Zie hier het meerjarenplan ILT 2013-2017.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Share This