Het Vuurwerkbesluit is per 1 juli in werking getreden. Daarmee is de grens van vergunningplicht opgetrokken van 1.000 naar 10.000 kg consumentenvuurwerk. Een landelijk formulier voor het melden van bedrijven met maximaal tienduizend kilo consumentenvuurwerk ontbrak. Daarom heeft Kenniscentrum InfoMil in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meldingsformulier Vuurwerkbesluit opgesteld.

Bron: Infomil

Share This