ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Het Vuurwerkbesluit is per 1 juli in werking getreden. Daarmee is de grens van vergunningplicht opgetrokken van 1.000 naar 10.000 kg consumentenvuurwerk. Een landelijk formulier voor het melden van bedrijven met maximaal tienduizend kilo consumentenvuurwerk ontbrak. Daarom heeft Kenniscentrum InfoMil in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meldingsformulier Vuurwerkbesluit opgesteld.

Bron: Infomil

Share This