Milieu

 

Bedrijven zijn de laatste jaren geconfronteerd met een gewijzigd vergunningenstelsel, de gevolgen van grote landelijke incidenten en verhoging van de milieukosten. Deze aspecten kunnen gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, uw milieumanagementsysteem of anderszins. Het aanvragen en opstellen van vergunningen is voor bedrijven een complexe en tijdrovende klus. Dit geldt ook voor het voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit deze vergunningen. ProQESH biedt deskundige ondersteuning bij elk milieu onderwerp gedurende elke gewenste periode.

 • Inzichtelijk maken van de voor uw bedrijf geldende milieuwet- en regelgeving
 • Inbedden van uw vergunningvoorschriften in de organisatie
 • Uitvoeren van uw milieurisico-inventarisatie
 • Opstellen van uw milieujaarverslag
 • Verzorgen van uw vergunningsaanvraag (Wabo)
 • Inventarisatie van uw verplichtingen in het kader van het Activiteitenbesluit
 • Externe veiligheid: ondersteunen bij uw Brzo verplichtingen (VBS, VR, PBZO)
 • Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)
 • Afvalmanagement (rapportages, reductie kosten, aanvragen EVOA beschikkingen)
 • Energiemanagement
 • Voorlichting & training (o.a. gevaarlijke stoffen, PGS15, Brzo)

Wilt u meer informatie over wat ProQESH voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Share This