Op 30 december is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36 % van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. 

Bron: rvo

Share This