ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Op 17 juli 2012 is de nieuwe biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) in werking getreden. Het doel van de nieuwe regelgeving is de veiligheid van deze chemische producten te verhogen en de procedure voor de toelating op de Europese markt te vereenvoudigen. Vanaf 1 september 2013 zullen de spelregels voor het op de markt brengen van biociden en producten hierdoor veranderen.

Er zijn een aantal zaken nieuw in de verordening ten opzichte van de huidige richtlijn. Daarnaast is het belangrijk om in te zien dat een verordening rechtstreekse werking heeft. De biocidenrichtlijn moest omgezet worden in Nederlandse wetgeving, namelijk de Wet Gewasbescherming en Biociden, dit zal voor deze verordening niet zo zijn. De wet Gewasbescherming en Biociden zal daarom zelf ook aangepast worden, waarbij de onderdelen die ook in de verordening worden behandeld, zullen worden ingetrokken.

De Biocidenverordening gaat over het in de handel brengen en gebruik van (actieve stoffen in) biociden. De verordening bevat regels om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën. Deze verordening richt zich op het verbeteren van het functioneren van de markt voor biociden in de EU en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor de mens en het milieu.

De BPR komt in plaats van de Biocidenrichtlijn (BPD, Richtlijn 98/8/EG) en geldt met een overgangsperiode voor sommige bepalingen vanaf 1 september 2013. De richtlijn komt daarmee te vervallen.

Meer informatie over de Biocidenverordening is te vinden op de website van ECHA.

Share This