Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen.

Bij het niet naleven of overtreden van de Arbowetgeving krijgt uw organisatie mogelijk een boete opgelegd. De boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn terug te vinden in de Staatscourant

Hogere boete bij zware overtreding Arbowet
De boete is ook afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij een zogenoemde zware overtreding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met twee. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan.

Bron: Inspectie SZW

Share This