Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

PGS 7, ‘Vaste minerale anorganische meststoffen – Opslag’, is vanaf nu beschikbaar in digitale vorm als PGS 7:2022 versie 1.0 (februari 2022). Deze versie is inhoudelijk gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) vastgestelde versie en zal straks in de Omgevingswetgeving worden aangewezen.

De PGS 7:2022 versie 1.0 (februari 2022) is te vinden via https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/pgs-7-nieuwe-digitale-versie-beschikbaar.html

Share This