Vanaf maart 2014 is de nieuwe EU-verordening 167/2014 voor de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in werking getreden. Daarmee wordt de zogenaamde PIC-procedure (Prior Informed Consent, voorafgaande geïnformeerde toestemming – EU 689/2008) geactualiseerd. Vanaf die datum neemt het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de administratieve en technische verantwoordelijk over van het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

PIC regelt de import en export van zeer gevaarlijke chemicaliën tussen de Europese Unie en andere landen, en implementeert het wereldwijde Verdrag van Rotterdam. Uitvoer van deze chemicaliën mag pas plaatsvinden als het ontvangende land geïnformeerd is. In sommige gevallen is een ‘expliciet consent’ nodig van het importerende land. De regeling wil gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bevorderen in de internationale handel van zeer gevaarlijke chemicaliën, en de gezondheid van mens en omgeving bevorderen door informatie te geven aan ontvangende landen over opslag, transport en gebruik van die chemicaliën
Bron: ECHA
Share This