ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Vanaf maart 2014 is de nieuwe EU-verordening 167/2014 voor de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in werking getreden. Daarmee wordt de zogenaamde PIC-procedure (Prior Informed Consent, voorafgaande geïnformeerde toestemming – EU 689/2008) geactualiseerd. Vanaf die datum neemt het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de administratieve en technische verantwoordelijk over van het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

PIC regelt de import en export van zeer gevaarlijke chemicaliën tussen de Europese Unie en andere landen, en implementeert het wereldwijde Verdrag van Rotterdam. Uitvoer van deze chemicaliën mag pas plaatsvinden als het ontvangende land geïnformeerd is. In sommige gevallen is een ‘expliciet consent’ nodig van het importerende land. De regeling wil gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bevorderen in de internationale handel van zeer gevaarlijke chemicaliën, en de gezondheid van mens en omgeving bevorderen door informatie te geven aan ontvangende landen over opslag, transport en gebruik van die chemicaliën
Bron: ECHA
Share This