ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de algemene regels.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS-richtlijnen uit 2016 aangewezen als BBT-document (Best Beschikbare Techniek) in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor):
•PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen;
•PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks;
•PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik.

Het ministerie streeft ernaar om de wijziging per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Bron: Infomil

Share This