De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de algemene regels.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS-richtlijnen uit 2016 aangewezen als BBT-document (Best Beschikbare Techniek) in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor):
•PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen;
•PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks;
•PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik.

Het ministerie streeft ernaar om de wijziging per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Bron: Infomil

Share This