In 2015 treedt nieuwe wet- en regelgeving in werking rondom chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor explosieven. Deze verplicht bedrijven tot extra controles bij de verkoop en tot het melden van verdacht gedrag. Ook wordt de verkoop aan particulieren beperkt.

Mede door de vrije verkrijgbaarheid van grondstoffen en de gemakkelijk te vinden kennis, zijn zelfgemaakte explosieven een voorkeurswapen voor terroristen en andere criminelen. Bij de meeste terroristische aanslagen in West-Europa is gebruik gemaakt van zelf vervaardigde explosieven. De EU heeft daarom in 2013 een verordening (98/2013) aangenomen over het op de markt brengen en het gebruik van een aantal chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor explosieven. Sinds september 2014 is deze verordening van toepassing in Nederland. De aanvullende Nederlandse wet- en regelgeving is medio 2015 gereed.

Lees meer (bericht VNCI)

Bron: VNCI

Share This