ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

In 2015 treedt nieuwe wet- en regelgeving in werking rondom chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor explosieven. Deze verplicht bedrijven tot extra controles bij de verkoop en tot het melden van verdacht gedrag. Ook wordt de verkoop aan particulieren beperkt.

Mede door de vrije verkrijgbaarheid van grondstoffen en de gemakkelijk te vinden kennis, zijn zelfgemaakte explosieven een voorkeurswapen voor terroristen en andere criminelen. Bij de meeste terroristische aanslagen in West-Europa is gebruik gemaakt van zelf vervaardigde explosieven. De EU heeft daarom in 2013 een verordening (98/2013) aangenomen over het op de markt brengen en het gebruik van een aantal chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor explosieven. Sinds september 2014 is deze verordening van toepassing in Nederland. De aanvullende Nederlandse wet- en regelgeving is medio 2015 gereed.

Lees meer (bericht VNCI)

Bron: VNCI

Share This