Door ISO is de afgelopen jaren gewerkt aan een gemeenschappelijke structuur, terminologie en kerneisen voor managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement. Deze nieuwe structuur en inhoud wordt aangeduid als de High Level Structure (HLS) en is de basis van het zogenoemde plug-in model voor managementsysteemnormen. In aanvulling op de HLS bevatten die normen dan alleen de eisen die nodig zijn om een voor het vakgebied/onderwerp effectief managementsysteem te implementeren. De komende jaren zullen gaandeweg alle ISO-managementsysteemnormen aan dit nieuwe model worden aangepast, zodat ingewikkelde kruisreferentietabellen tot het verleden gaan behoren en implementatie van geĆÆntegreerde systemen (nog) gemakkelijker wordt.

De herziening van ISO 14001 is begin dit jaar gestart, de herziening van ISO 9001 zal later dit jaar ter hand worden genomen en OHSAS 18001 zal naar alle waarschijnlijkheid starten als duidelijk is waar het met ISO 1400 naar toe gaat. Dat betekent dat gebruikers van deze normen vanaf 2015 te maken zullen krijgen met de nieuwe structuur.

Lees hier het volledig artikel

Bron: NEN

Share This