Deze zomer heeft RIVM de ZZS-lijst op hun website weer aangevuld. Daarbij zijn 19 stoffen voor het eerst ingedeeld als CMR (carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch) categorie 1A of 1B. Deze stoffen krijgen daardoor in Nederland de status van Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Verder is een inhaalslag voor stoffen en stofgroepen met REACH restricties en een PBT stof uitgevoerd. Deze blijken ook aan de ZZS criteria te voldoen.

Bron: RIVM

Share This