Nieuwe digitale versie PGS 7 beschikbaar

PGS 7, ‘Vaste minerale anorganische meststoffen - Opslag’, is vanaf nu beschikbaar in digitale vorm als PGS 7:2022 versie 1.0 (februari 2022). Deze versie is inhoudelijk gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) vastgestelde versie en zal straks in de...

Nieuwe invoeringsdatum omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in...

Share This