Nieuwe invoeringsdatum omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in...

Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

Het jaarplan 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie is online te vinden. In het eerste hoofdstuk wordt er gesproken over de implementatie van de prioriteiten uit het Inspectie Control Framework (ICF) in 2022. Hoofdstuk 2 richt zich, in lijn met het Meerjarenplan...

De informatieplicht energiebesparing komt eraan!

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven komt eraan! Heeft uw bedrijf de erkende energiebespaar-maatregelen al genomen? Wat betekent de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven? De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting....

Nieuwe versie VCA 2017/6.0

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de...

Share This