ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Uit recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen nog altijd onder de maat is; de veiligheidscultuur bij productiebedrijven en in de logistieke sector moet verbeteren. Bovendien komt er binnenkort nieuwe wet- en regelgeving waardoor veel bedrijven onder strenger regime gaan vallen. Een laatste stand van zaken over de opslag en handling van gevaarlijke stoffen:

Omgang met gevaarlijke stoffen vergt specialistische kennis, expertise en hiertoe opgeleid personeel; maar ook een nauwgezette registratie van aanwezige goederen, actuele veiligheidsprotocollen en de aanwezigheid van de juiste en goedgekeurde hulpmiddelen.

Bron: Logistiek.nl

Share This