Uit recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen nog altijd onder de maat is; de veiligheidscultuur bij productiebedrijven en in de logistieke sector moet verbeteren. Bovendien komt er binnenkort nieuwe wet- en regelgeving waardoor veel bedrijven onder strenger regime gaan vallen. Een laatste stand van zaken over de opslag en handling van gevaarlijke stoffen:

Omgang met gevaarlijke stoffen vergt specialistische kennis, expertise en hiertoe opgeleid personeel; maar ook een nauwgezette registratie van aanwezige goederen, actuele veiligheidsprotocollen en de aanwezigheid van de juiste en goedgekeurde hulpmiddelen.

Bron: Logistiek.nl

Share This