Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

Uit recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen nog altijd onder de maat is; de veiligheidscultuur bij productiebedrijven en in de logistieke sector moet verbeteren. Bovendien komt er binnenkort nieuwe wet- en regelgeving waardoor veel bedrijven onder strenger regime gaan vallen. Een laatste stand van zaken over de opslag en handling van gevaarlijke stoffen:

Omgang met gevaarlijke stoffen vergt specialistische kennis, expertise en hiertoe opgeleid personeel; maar ook een nauwgezette registratie van aanwezige goederen, actuele veiligheidsprotocollen en de aanwezigheid van de juiste en goedgekeurde hulpmiddelen.

Bron: Logistiek.nl

Share This