Omgevingsdiensten verlenen, handhaven en houden toezicht op de omgevingsvergunningen voor milieu. Zij nemen deze taken over van gemeenten en provincies. Per 1 januari 2014 is al een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten opgericht. De omgevingsdiensten worden nu wettelijk geregeld.

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen krijgen hiermee te maken.

Bron Rijksoverheid

Share This