ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Omgevingsdiensten verlenen, handhaven en houden toezicht op de omgevingsvergunningen voor milieu. Zij nemen deze taken over van gemeenten en provincies. Per 1 januari 2014 is al een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten opgericht. De omgevingsdiensten worden nu wettelijk geregeld.

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen krijgen hiermee te maken.

Bron Rijksoverheid

Share This