ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar mogelijkheden van schadeverhaal voor werknemers die te maken hebben met arbeidsgerelateerde schade.

Doel van het onderzoek was te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn, uitzicht te bieden op enkele wijzen van verhaal die in Nederland op andere terreinen of in het buitenland op het gebied van verhaal van werkgerelateerde schade worden gehanteerd en ‘oplossingsrichtingen’ aangeven die de moeite waard zijn die in het overheidsbeleid mede in overweging worden genomen.

Het rapport bevat tevens een overzicht van arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland.

Bron: SZW, Arboportaal, onderzoeksrapport ‘verhaal van werkgerelateerde schade’

 

 

Share This