Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar mogelijkheden van schadeverhaal voor werknemers die te maken hebben met arbeidsgerelateerde schade.

Doel van het onderzoek was te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn, uitzicht te bieden op enkele wijzen van verhaal die in Nederland op andere terreinen of in het buitenland op het gebied van verhaal van werkgerelateerde schade worden gehanteerd en ‘oplossingsrichtingen’ aangeven die de moeite waard zijn die in het overheidsbeleid mede in overweging worden genomen.

Het rapport bevat tevens een overzicht van arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland.

Bron: SZW, Arboportaal, onderzoeksrapport ‘verhaal van werkgerelateerde schade’

 

 

Share This