PGS  29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is herzien en is nu beschikbaar.

Toepassingsgebied

PGS 29 is bedoeld voor verticale cilindrische bovengrondse stalen tanks waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn geldt voor de hele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

Aanleiding

PGS 29:2016 is een volledige revisie van de voorgaande PGS 29:2008. Aanleiding van de actualisatie waren o.a. nieuwe technische inzichten en wijzigingen in regelgeving.

Nieuw

Bij veel voorschriften staat nu een toelichting. In het hoofdstuk veiligheidsmanagement is er verschil tussen Brzo-inrichtingen en niet Brzo-inrichtingen. In een bijlage staat een beschrijving van de inspectie- en onderhoudsprogramma’s.

Bron: Infomil

Share This