ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Per 1 juni 2015 wordt de nieuwe Europese Seveso III richtlijn door Nederland geïmplementeerd in de BRZO-wetgeving (Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen). De wetgeving zal impact hebben op drie gebieden: de classificatie van gevaarlijke stoffen, inspectie regime en communicatie van BRZO-bedrijven. Het is nog lastig in te schatten hoeveel bedrijven hierdoor getroffen worden, maar het is inmiddels duidelijk dat voor veel bedrijven actie vereist is.

In het kader van de Seveso III richtlijn moeten alle gevaarlijke stoffen opnieuw ingedeeld worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de producent. Echter, de gevolgen van een verandering zijn van invloed op de hele keten. De nieuwe indeling geschiet volgens de CLP Verordening (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (EC 1272/2008) die sinds 2009 gefaseerd wordt ingevoerd. De nieuwe indeling is 1 juni 2015 volledig geïmplementeerd. De oude classificatie op basis van de voormalige Wet Milieugevaarlijke Stoffen komt dan te vervallen. Om te bepalen wat de gevolgen per bedrijf zijn, is een stappenplan ontwikkeld waarmee bepaald kan worden in welke categorie uw bedrijf valt. Stappenplan :

 

Met name bij een veranderende status komt de vraag naar boven of u wel voldoet aan de nieuwe eisen vanuit BRZO.

Inspectie regime en communicatie

Behalve op het gebied van product classificaties, schrijft de Seveso III-richtlijn ook extra maatregelen op het gebied van inspecties en communicatie voor;

  • De inspectie frequentie wordt verhoogd (Hoogrisicobedrijven worden minstens eenmaal per jaar geïnspecteerd, Overige Seveso-bedrijven minstens eenmaal om de drie jaar, Extra inspecties worden gehouden naar aanleiding van ernstige klachten of bij overtreding van de regels).
  • Strengere regels voor actieve informatieverstrekking aan het publiek. Dit betekent dat bedrijven proactief informatie moeten verstrekken aan het publiek. Het publiek kan in beroep gaan als geweigerd wordt informatie door te geven.
  • Er wordt meer rekening gehouden met domino effecten van naburige inrichtingen en bedrijven.
  • Ook het preventiebeleid met betrekking zware ongevallen moet om de vijf jaar geëvalueerd worden. Er wordt expliciet gevraagd naar maatregelen om een continue verbeterproces van de veiligheidscultuur op gang te brengen.

Regelgeving alleen maar strenger

De komende jaren is nog veel werk te verwachten op het gebied van opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Behalve Seveso III zijn er nog vele andere regels met betrekking tot opslag en handling van gevaarlijke stoffen. Alle reden om snel in actie te komen!

Bron: Logistiek.nl en Infomil

Share This