ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en naar verwachting op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2 april afgesproken.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de  problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Een ambitieuze maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie.

De PAS is ontstaan als antwoord op de problematische vergunningverlening voor economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden. Gezien de omvang en de complexiteit van de problematiek werd gekozen voor een programmatische aanpak: sector- en gebiedsoverstijgend en met alle partijen samen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Share This