Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en naar verwachting op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2 april afgesproken.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de  problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creĆ«ert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Een ambitieuze maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie.

De PAS is ontstaan als antwoord op de problematische vergunningverlening voor economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden. Gezien de omvang en de complexiteit van de problematiek werd gekozen voor een programmatische aanpak: sector- en gebiedsoverstijgend en met alle partijen samen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Share This