De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is beleid, waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creeert ruimte voor economische ontwikkeling. De PAS geldt vanaf 1 juli 2015 en is gericht op meerdere sectoren waaronder industrie, landbouw en infrastructuur.

Bron: Infomil/Ministerie van EZ

Share This