ProQESH

ProQESH heeft vele jaren ervaring op het gebied van KAM Management binnen (middel)grote (inter)nationale bedrijven bij het toepassen en implementeren van nationale en Europese regelgeving met vernieuwingen en aanpassingen aan milieu- en veiligheidsregels, ISO-ontwikkelingen enerzijds en energiemanagement anderzijds. Aandacht voor een goede verhouding tussen kosten, baten en verplichtingen staat hierbij voorop.

Onze missie “Kennis is dichtbij”

ProQESH zet zich in om kennis bereikbaar te maken voor de ondernemer en daarbij een gedegen partner te zijn. We zijn behalve een leverancier van diensten tevens een toevoeging aan uw bedrijfsvoering. Een duurzame relatie staat bij ons voorop.

ProQESH staat voor:

  • ‘Professional in Quality, Environment, Energy & Safety/Health’
  • Proactief
  • Kosteneffectief
  • Pragmatisch en praktijkgericht
  • Bewustwording
Share This