ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Op 8 juli 2015 is de Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Dit Besluit risico’s zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn.

Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van hoog naar lage drempel en vice versa en ook zullen er bedrijven zijn die eerder niet onder het besluit vielen en nu wel en bedrijven zijn die nu buiten deze regelgeving gaan vallen.

Neem tijdig acties! Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen (CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008) zullen de bedrijven voor 1 juni 2016 moeten nagaan of deze wijziging gevolgen heeft voor de indeling. Een wijziging in de indeling moeten zij zelf melden bij het bevoegd gezag. Ook bedrijven die eerder nog niet onder het besluit vielen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

Wilt u meer hierover weten ? Neem dan contact met ons op.

Bron: BRZO+ http://brzoplus.nl/actueel-0/nieuwsberichten/nieuwsberichten/brzo-2015/

 

Share This