Bij een aantal (zgn. meldingsplichtige) arbeidsongevallen (een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden) moet een werkgever dit direct aan de Inspectie SZW melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij voor het niet melden een boete krijgen van maximaal € 50.000,-

 

Als werkgever moet bij Inspectie SZW arbeidsongevallen melden als deze hebben geleid tot:

– Ziekenhuisopname

– Blijvend letsel

– Overlijden

 

Poliklinische behandelingen hoeven niet gemeld te worden.

 

Ongevallenregistratie

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie stelt u beschikbaar aan uw werknemers.

Bron: inspectie SZW

Share This