ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Bij een aantal (zgn. meldingsplichtige) arbeidsongevallen (een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden) moet een werkgever dit direct aan de Inspectie SZW melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij voor het niet melden een boete krijgen van maximaal € 50.000,-

 

Als werkgever moet bij Inspectie SZW arbeidsongevallen melden als deze hebben geleid tot:

– Ziekenhuisopname

– Blijvend letsel

– Overlijden

 

Poliklinische behandelingen hoeven niet gemeld te worden.

 

Ongevallenregistratie

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie stelt u beschikbaar aan uw werknemers.

Bron: inspectie SZW

Share This