Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen ‘inrichting’ zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf, het ’type inrichting’, is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in drie typen inrichting: type A, B en C.

Op de website van Infomil staat een schema, waaruit volgt het type inrichting en of er een Omgevingsvergunning milieu nodig is. Uit de vervolgschema’s per type inrichting volgt wat een bedrijf moet doen en of er een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

Share This