Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Dat heeft consequenties voor nagenoeg elke middelgrote stookinstallatie. Zo voldoet bijvoorbeeld op dit moment zowat de helft van de aardgasgestookte stoom- en verwarmingsketels groter dan 1000 kW nog niet aan de NOx-eis. Het is daarom belangrijk om nu te inventariseren wat de nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekenen.

Zie hier voor meer informatie.

Bron: Infomil

Share This