Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Het aantal kleine bedrijven met een RI&E blijft sterk achter. Uit cijfers blijkt dat met name de kleine (micro) organisaties vaker niet voldoen aan de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Zij lopen daarmee niet alleen het risico op een boete...
Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen

Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen kan, als dat niet veilig gebeurt, tot grote schade aan de gezondheid leiden. Bij circa één op de drie bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Werknemers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die zij hierbij lopen of...

Nieuwe boetebedragen 2013 voor overtredingen van de Arbowet

  Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen. Bij het...

Wijziging boeteregeling Arbeidsomstandighedenwetgeving

De wijze waarop boeteoplegging in de arbeidsomstandighedenwet is beschreven wordt gewijzigd. Wijzigingen komen voort uit de recente wijziging van het Arbobesluit inzake zzp’ers, plaatsonafhankelijk werken en de digitale meldingsplicht. Er is een aantal...