Nieuwe boetebedragen 2013 voor overtredingen van de Arbowet

  Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen. Bij het...