Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Vernieuwde Arbowet per 1/7/17

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet veranderd. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of...

ProQESH actief tijdens de week van de RI&E 2016

Gratis RI&E Quickscan In navolging van de succesvolle 1e Week van de RI&E in 2015, organiseert Steunpunt RI&E van 13 t/m 17 juni de tweede ‘Week van de RI&E’. De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. Een RI&E is een dynamisch instrument...

Wijziging beleidsregel boeteoplegging Arbowet

Naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State op 6 mei 2015, is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Arbowet. Deze is 18 december 2015 in werking getreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier...

Wetsvoorstel wijziging Arbowet

Onlangs is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden. De doelstellingen kort op een rij: Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met...