Publicatie Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Op 8 juli 2015 is de Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Dit Besluit risico’s zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van...