Beleidsregel veiligheidsadviseur

De Staatscourant heeft 1 oktober 2014 de “beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (beleidsregel veiligheidsadviseur)” gepubliceerd. Bron: Staatcourant

Regels voor het verplicht melden van arbeidsongevallen

Bij een aantal (zgn. meldingsplichtige) arbeidsongevallen (een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden) moet een werkgever dit direct aan de Inspectie SZW melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij voor...

Nieuwe boetebedragen 2013 voor overtredingen van de Arbowet

  Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen. Bij het...

Veel MKB’ers onbekend met verplichtingen BHV

Bijna de helft van de MKB’ers weet niet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf te hebben. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland, dat ruim 400 bedrijven ondervroeg over BHV. Volgens de Arbowet is...

Wijziging boeteregeling Arbeidsomstandighedenwetgeving

De wijze waarop boeteoplegging in de arbeidsomstandighedenwet is beschreven wordt gewijzigd. Wijzigingen komen voort uit de recente wijziging van het Arbobesluit inzake zzp’ers, plaatsonafhankelijk werken en de digitale meldingsplicht. Er is een aantal...