Wijziging beleidsregel boeteoplegging Arbowet

Naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State op 6 mei 2015, is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Arbowet. Deze is 18 december 2015 in werking getreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier...

ProQESH @ctueel gelanceerd

Highlights nummer 1:: Veranderingen van de aangepaste PGS 15 op een rij Bedrijven maken nog te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad Bespaar kosten: een afvalscan & energiescan biedt mogelijkheden Bespaar en Verdien 2.0 Seveso III Wijziging...

Wijziging boeteregeling Arbeidsomstandighedenwetgeving

De wijze waarop boeteoplegging in de arbeidsomstandighedenwet is beschreven wordt gewijzigd. Wijzigingen komen voort uit de recente wijziging van het Arbobesluit inzake zzp’ers, plaatsonafhankelijk werken en de digitale meldingsplicht. Er is een aantal...