Wijziging Bijlage I van de PIC verordening

De Europese Commissie heeft een aantal stoffen toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen die in aanmerking komen voor ‘voorafgaande geïnformeerde toestemming’ (PIC – Prior Informed Consent) in de internationale handel. Hiertoe...

Checklist voor veiligheidsinformatiebladen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een ‘Checklist voor veiligheidsinformatiebladen’ in 23 talen ontwikkeld en gepubliceerd. De checklist is enerzijds gemaakt om inspecteurs te helpen de hoofdtekst van veiligheidsinformatiebladen...

Cursus Chemie en Veiligheid

In 2015 gaat er veel wijzigen op het gebied van chemie en veiligheid, onder andere op het gebied van de GHS, de PGS15, de BRZO en de ADR. ProQESH en SafetyNet Nederland presenteren gezamenlijk op 2 locaties in het land (Roermond en Dordrecht) in een sneltreinvaart in...