Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (nr 16410, 1 juli 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het...
Productclassificatie en Seveso III

Productclassificatie en Seveso III

Per 1 juni 2015 wordt de nieuwe Europese Seveso III richtlijn door Nederland ge├»mplementeerd in de BRZO-wetgeving (Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen). De wetgeving zal impact hebben op drie gebieden: de classificatie van gevaarlijke stoffen, inspectie...

Nieuwe lijst met kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant is onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bepaald in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene...