Energiebesparing nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen...

De ProQESH @ctueel | december 2013 is uit!

 De ProQESH @ctueel | december 2013 is uit! De onderwerpen in deze editie zijn: – Het Energieakkoord en de Wet Milieubeheer – Project Energiebesparing bij sportverenigingen – Wijzigingen in de Activiteitenregeling – Jaarplan 2014 i-SZW...

Het Energieakkoord

Nederland heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden...

Reactie FedEC op het SER Energieakkoord

Het bestuur van FedEC heeft het SER Energieakkoord zorgvuldig bekeken en heeft een reactie geschreven, gezien vanuit het belang van de energieadviseurs. Het onlangs afgesloten energieakkoord is niet evenwichting maar bevat desondanks goede kansen om de...