Initiële energiescan

Middels een rondgang door uw bedrijf en het doornemen van relevante documenten kan uw energie-0-situatie worden vastgelegd. Daarbij wordt ingegaan op uw specifieke energiesituatie waarbij een overzicht wordt gemaakt van de binnen het bedrijf aanwezige energieaspecten....