Nieuwe EU-verordening invoer – uitvoer gevaarlijke stoffen

Vanaf maart 2014 is de nieuwe EU-verordening 167/2014 voor de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in werking getreden. Daarmee wordt de zogenaamde PIC-procedure (Prior Informed Consent, voorafgaande ge├»nformeerde toestemming – EU 689/2008)...