Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en naar verwachting op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2...