Gevaarlijke stoffen en succesvolle werkplek communicatie

Veiligheid op de werkplek is afhankelijk van risicobewustzijn. Werkgevers en werknemers moeten weten welke gevaarlijke stoffen er op de werkplek zijn en hoe hiermee om te gaan. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) heeft een e-fact...