ECHA publiceert routekaart blootstellingsscenario’s

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een routekaart gepubliceerd om de informatie over blootstellingsscenario’s te verbeteren in de chemische veiligheidsrapporten en veiligheidsbladen. Dit document is tot stand gekomen in...