Omgang met gevaarlijke stoffen vergt steeds meer van bedrijven

Uit recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen nog altijd onder de maat is; de veiligheidscultuur bij productiebedrijven en in de logistieke sector moet verbeteren. Bovendien komt er binnenkort nieuwe...