Jaarplan Inspectie SZW 2018

Het Jaarplan Inspectie SZW 2018 is bekend gemaakt. In 2018 is er onverminderd aandacht voor ongevallen en klachten, onderbetaling, uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Lees het online magazine Jaarplan 2018 en het jaarplan 2018 zelf. Bron: inspectie...

Nieuwe versie PGS 15 beschikbaar

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is er een nieuwe PGS-richtlijn (PGS 15:2016 ). Deze is vanaf 30 september 2016 op de PGS website beschikbaar. De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal...

De Gevaarlijke Stoffen School gaat wederom van start

In september 2016 gaat wederom, in samenwerking met de bedrijventerreinen Maastricht (SIM) en Venlo, de praktijkgerichte modulaire Gevaarlijke Stoffen School van start die de belangrijkste aspecten rond gevaarlijke stoffen aan de orde stelt. De deelnemers kunnen...

ECHA publiceert lijst geharmoniseerde stoffen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een excellijst gepubliceerd van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen. Het gaat om de stoffen in tabel 3.1 van bijlage VI van de CLP-verordening. De lijst is bijgewerkt tot en met de...