Handleiding PGS 15 beschikbaar

In samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit een breed gezelschap van vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheid, heeft Kenniscentrum InfoMil gewerkt aan het actualiseren van de handleiding PGS 15. Veel van de deelnemers uit de klankbordgroep...