Voorstel wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de PBM-richtlijn (89/686/EEG) – de EU-richtlijn voor de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – te vervangen door een direct toepasbare verordening. Met de nieuwe Europese verordening kan de...