ProQESH @ctueel

De ProQESH @ctueel | April 2016 is uit! In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal onderwerpen: Vernieuwde website ILT handhaaft op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag Week van de RI&E 2016 Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016 ECHA publiceert lijst...

Beleidsregel veiligheidsadviseur

De Staatscourant heeft 1 oktober 2014 de “beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (beleidsregel veiligheidsadviseur)” gepubliceerd. Bron: Staatcourant

Jaarprogramma Handhaving REACH en CLP 2014

De Europese regelgeving REACH en CLP beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen tijdens productie, import, handel en gebruik. Een samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP (SHRC) heeft een handhavingsprogramma voor 2014 opgesteld voor de drie inspecties...