Schema’s typen inrichting vernieuwd

Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen ‘inrichting’ zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf, het ’type inrichting’, is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing. Het...

Meldingsformulier Vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit is per 1 juli in werking getreden. Daarmee is de grens van vergunningplicht opgetrokken van 1.000 naar 10.000 kg consumentenvuurwerk. Een landelijk formulier voor het melden van bedrijven met maximaal tienduizend kilo consumentenvuurwerk ontbrak....