Jaarprogramma Handhaving REACH en CLP 2014

De Europese regelgeving REACH en CLP beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen tijdens productie, import, handel en gebruik. Een samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP (SHRC) heeft een handhavingsprogramma voor 2014 opgesteld voor de drie inspecties...

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie L en T gepubliceerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 mei 2012 het Meerjarenplan 2013 – 2017 gepubliceerd. Het uitgangspunt voor de ILT bij haar toezicht is ‘vertrouwen, tenzij’. De inspectie wil de komende jaren in toenemende mate convenanten afsluiten met...